לזכרם 

 

הרב חנן פורת ז"ל

מייסד ונשיא המכינה

הרב יוסף שוקר ז"ל 

ר"מ במכינה

 

עמיחי שטיימנץ ז"ל

 

ליאור כפרי ז"ל

נתן כהן הי"ד

אליהו אשרי הי"ד

 
 
 

יאיר תורג'מן

 

שלמה פוקס ז"ל

 

יוסי שמעוני ז"ל