top of page

קצת עלינו

בונים היום את מנהיגי המחר

המכינה הישיבתית הקדם צבאית "אלישע" הוקמה בשנת תשנ"ח 1998 ונמנית כאחת המכינות הוותיקות. 

המכינה ממוקמת בלב ישובי בנימין בנקודה התיישבותית בצמוד לישוב נווה צוף.

בראש המכינה עומד הרב יצחק נסים, מתלמידיו המובהקים של הרב חיים דרוקמן, נשיא המכינה.

המכינה משפחתית מאוד ולומדים בה 95 תלמידים בשנה א' ו-40 תלמידים בשנה ב'.

שלושה עקרונות מרכזיים מניעים את המכינה:

לימוד  תורה ברמה גבוהה, לימודי הגמרא המסורתיים ולימוד מחשבתי-אמוני מעמיק, המבסס ובונה את האישיות כאנשי אמונה המחוברים לעולם המעשה, לאור התורה הגואלת של הרב קוק

הכנה מנטאלית ורוחנית הכוללת אימונים מסודרים ע"י מאמן מקצועי המכין את התלמידים ברמה גבוהה לקראת האתגרים בצבא, ומוכנות ליחידות מיוחדות ולגיבושים.

האוירה במכינה מיוחדת מאוד בשמחה הטבעית ובקשרים החברתיים בין כלל הלומדים. אנו מקיימים פעילויות מיוחדות במטרה לחזק אוירה זו.

open-magazine.png

תודה גדולה

musculous-arm-silhouette.png

בניית הלוחם

group-of-men.png

קבוצת איכות

מי שמברר את אמונתו ואת מטרותיו - מקבל כוחות ועוצמות המאפשרות לו להתמודד עם כל אתגר

אם יש לאדם איזה "למה" שלמענו יחיה - יכול לסבול כמעט כל "איך"

אנו קוראים את קריאתו של אלישע הנביא:

"לכו אחרי ואוליכה אתכם"

הצוות החינוכי

אני מאמין בדור הגאולה שהוא "דור נפלא" (הרב קוק זצ"ל), ויוביל אותנו באמונה , מתוך שנאהב אותו, נאמין בו ולא נוותר לו, לגאולה השלמה.

משפט מנחה- "והאמת והשלום אהבו!"

WhatsApp Image 2019-06-03 at 22.36.24.jp

הרב משה בנבנישתי

ר"מ | ביהמ"ד לבוגר"צ

אני מאמין שעץ גדל ע"י מים וחום השמש כך גם הנשמה של היהודי- צריכה מים שהם התורה, והרבה הרבה חום ואהבה! אז רואים איך שהנבט גדל לתפארת והפך לעץ אשר מצילו יהנו רבים, ופירותיו יטעמו לכל.

משפט מנחה- ה' אוהב אותך ומחכה לך!

IMG_20190521_105356_edited.jpg

הרב מרדכי חזן

ר"מ שנה א

ומנהל גיוס תלמידים

אני מאמין שבכל אחד יש אור מיוחד שחייב להתגלות, סגולה וייחוד פנימי.

התפקיד שלנו לעזור לגלות את האור הפנימי הזה, זה יכול לקרות רק מאמונה גדולה בכל אחד, אהבה אמיתית ומסירות אין קץ.

זו אחריותנו הלאומית, שותפות עם המהלך האלוקי בדור התחי'ה.

משפט מנחה- "עלה למעלה עלה כי כח עז לך.."

IMG_20190605_090143.jpg

הרב יצחק נסים

ראש המכינה

אני מאמין שכל אדם הוא ספר מרתק. גם אם הוא בטוח שהחיים שלו הם ה'רגילים' ביותר.

האדם הוא עולם קטן, אם רק יתבונן בכך.  יכולים להיות בו מדבריות וימים, יערות והרים, שמיים ותהומות.

כל האמצעים וחמרי הגלם שהוא צריך, כבר נתנם הקב"ה בסביבתו ובאירועי חייו.

כעת נותר לו רק לשאול "לשם מה כל זה?"

ומשיודע לו, אם אדם ישר הוא, יבנה לו בית מקדש

IMG_20190604_100033.jpg

הרב דוד בן דוד

ר"מ

bottom of page